FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

SCP vraagt aandacht voor scholing bij werkgevers

Belangrijke inzichten
  • Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een nieuwe editie van het onderzoek ‘Arbeidsmarkt in kaart’ gepubliceerd.

  • In het kader van dit onderzoek, is aan werkgevers gevraagd hoe zij aankijken tegen het volgen van opleidingen en cursussen door werknemers. Ook is gevraagd of zij aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers.

  • Ondanks dat het thema Leven Lang Ontwikkelen hoog op de maatschappelijke en politieke agenda staat, is het aandeel werkenden dat een opleiding of cursus volgt (of de behoefte heeft dit te doen) in de afgelopen tien jaar afgenomen.

  • Uit de cijfers over 2021 blijkt dat er grote verschillen zijn tussen organisaties, zowel op basis van sector als op basis van organisatiegrootte.

  • Zo geeft 16% van de werkgevers in de bouwnijverheid en 51% van de werkgevers bij de overheid aan dat de werknemer er zelf op moet letten dat zij de nodige opleidingen en cursussen volgen. Dit standpunt wordt gedeeld door grote organisaties (organisaties met meer dan 100 werknemers).

  • Ook hebben bedrijven gekozen om minder personeel te laten rouleren (het uitvoeren van andere taken, of wisselen tussen afdelingen en functies) als manier om zich te ontwikkelen. Werkgevers zetten meer in op het vergaren van kennis en vaardigheden van buitenaf.

Verdieping

Zoals hierboven genoemd, zijn er grote verschillen tussen sectoren en organisaties wat betreft de visie op het volgen van opleidingen en cursussen door werknemers. Dit zijn echter niet de enige verschillen.

Er zijn ook tussen sectoren wat betreft het volgen van opleidingen of cursussen onder werktijd. Binnen de transportsector staat 29% van de werkgevers hier positief tegenover, terwijl dit binnen de overheid maar 4% van de werkgevers betreft.

Om te investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden en ontwikkeling van de werknemers, kan de werkgever een persoonlijk ontwikkelplan (POP) of persoonlijk opleidingsbudget (POB) aanbieden. 40% van de werkgevers heeft aangegeven een POP aan te bieden, een aandeel dat over de jaren constant is gebleven.

Het aandeel organisaties dat werkt met een POB, is tussen 2011 en 2021 toegenomen van 14% naar 19% in 2021. Binnen de sector bouwnijverheid en transport wordt hier een stuk minder gebruik van gemaakt dan in de zorg, overheid en het onderwijs. Ook bieden kleinere organisatie minder vaak POPs of POBs aan.

Een andere vorm van kennis vergaren binnen het bedrijf is middels taakroulatie (het uitvoeren van andere taken) of jobrotatie (werknemers laten rouleren tussen functies of afdelingen). Tussen 2019 en 2021 hebben echter minder bedrijven gekozen voor jobrotatie (een daling van 28,1% naar 20,7%) en het aandeel bedrijven dat koos voor taakroulatie is nagenoeg gelijk gebleven (van 49,1% in 2019 en 50,5% in 2021).

 
Lees verder

Geïnteresseerd in het volledige onderzoek van het SCP en wilt u meer weten over de verschillen tussen de sectoren? Klik dan op de onderstaande link.

 SCP: In hoeverre stimuleren en faciliteren werkgevers scholing van hun werknemers?

POWERED BY

powered by