FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

CPB: Raming augustus 2022

Belangrijke inzichten
  • Het Centraal Planbureau heeft de concept Macro Economische Verkenning van augustus 2022 gepubliceerd.
  • Nederland is sterker dan verwacht uit te coronacrisis gekomen, maar door de hoge inflatie zal de consumptiegroei de komende kwartalen waarschijnlijk stoppen.
  • Er wordt komend jaar wel nog een lichte groei van het bbp verwacht (1,1%), voornamelijk door toenemende vraag naar arbeid binnen de overheid en export.
  • Indien de energieprijzen volgend jaar niet nog verder escaleren, zou de inflatie (consumenten prijsindex) uiteindelijk kunnen krimpen van 9,9% in 2022, naar 4,3% in 2023, maar dit scenario is nog hoogst onzeker.
  • Lonen nemen daarnaast weinig toe, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt.
  • Verder wordt voorspeld dat de de koopkracht forst daalt met 6,8% in 2022. In eerste instantie zullen huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociale minimum hier minder van merken door de energietoeslag van €1.300. Wanneer deze toeslag in 2023 echter niet meer uitgekeerd wordt, zal deze groep een sterke daling in koopkracht voelen.
  • Huishoudens met een hoger inkomen zullen hier minder last van hebben, mede door de in het coalitieakkoord afgesproken lastenverlichting en de verhoging van het minimumloon.
  • In 2023 zal het aandeel mensen dat in armoede leeft, naar verwachting stijgen tot 8,1% (9,8% van de kinderen).
De concept Macro-Economische Verkenning

De concept Macro-Economische Verkenning (cMEV) is het uitgangspunt voor het kabinet voor de uiteindelijke besluitvorming over de begroting van het komende jaar. Op Prinsjesdag presenteert het CPB de definitieve Macro-Economische Verkenning, waarin ook deze uiteindelijke besluitvorming is verwerkt.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Klik dan op de onderstaande link voor het volledige rapport van het CPB.

 CPB: Raming augustus 2022

POWERED BY

powered by