FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Macro-economie

Bbp (%)

Ontwikkeling BBP (%), per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
BBP (%), per kwartaal
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-07-2024)
BBP (%), per jaar, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
BBP (%), per kwartaal, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-07-2024)
Top 5. Regio's met de hoogste BBP (%), per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
Top 5 regio's met de laagste BBP (%), per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
Top 5. Regio's met de hoogste BBP (%), per kwartaal
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-07-2024)
Top 5. Regio's met de laagste BBP (%), per kwartaal
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-07-2024)

Bbp (mln euro)

Ontwikkeling BBP (%), per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
BBP (%), per kwartaal
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (01-07-2024)
Top 5. Regio's met de hoogste BBP (%), per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
Top 5. Regio's met de laagste BBP (%), per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)

Toegevoegde waarde (%)

Toegevoegde waarde (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
Toegevoegde waarde (%), samenstelling bedrijfstakken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
Toegevoegde waarde (%) naar bedrijfstak
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
Toegevoegde waarde (%) naar (samenstelling) bedrijfstakken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
Toegevoegde waarde (%) naar bedrijfstak en regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
Toegevoegde waarde (%) naar (samenstelling) bedrijfstakken en regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
Top 5. Regio's met de hoogste toegevoegde waarde (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)
Top 5. Regio's met de laagste toegevoegde waarde (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (29-04-2024)

POWERED BY

powered by