FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Conjunctuur

Vertrouwen ondernemers en consumenten

Ondernemersvertrouwen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Ondernemersvertrouwen naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Consumentenvertrouwen, naar provincie | ranking (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (20-03-2024)
Ontwikkeling consumentenvertrouwen, naar provincie | vorig jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (20-03-2024)
Ontwikkeling consumentenvertrouwen, naar provincie | vorig kwartaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (20-03-2024)
Ontwikkeling ondernemersvertrouwen, naar provincie | vorig jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Ontwikkeling ondernemersvertrouwen, naar provincie | vorig kwartaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Consumentenvertrouwen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (20-03-2024)

Economisch klimaat

Economisch klimaat realisatie en verwachting (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Economisch klimaat verwachting (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Economisch klimaat realisatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Economisch klimaat verwachting, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Economisch klimaat realisatie, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)

Omzet

Omzet realisatie en verwachting (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Omzet verwachting (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Omzet realisatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Omzet verwachting, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Omzet realisatie, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)

Winstgevendheid

Winstgevendheid (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Winstgevendheid realisatie, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Winstgevendheid realisatie, naar categorie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Winstgevendheid realisatie naar categorie, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Ontwikkeling winstgevendheid realisatie, naar regio | vorig kwartaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Ontwikkeling winstgevendheid realisatie, naar regio | vorig jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)

Concurrentiepositie Nederland

Concurrentiepositie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)
Concurrentiepositie Nederlandse markt, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (30-05-2024)

POWERED BY

powered by