FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Vestigingen totaal

Vestigingen (KVK)

Aantal vestigingen, kvk (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (03-04-2024)
Ontwikkeling vestigingen per 10.000 inwoners naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (03-04-2024)
Vestigingen naar sector, kvk (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (03-04-2024)
Vestigingen naar sector per 10.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (03-04-2024)
Ontwikkeling vestigingen naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (03-04-2024)
Vestigingen per 10.000 inwoners naar sector, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (03-04-2024)
Aandeel vestigingen naar sector, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: KVK (03-04-2024)

Vestigingen (LISA)

Aantal vestigingen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Vestigingen per sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Per speerpuntsector het aantal vestigingen per 10.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Vestigingen naar sector per 10.000 inwoners, lisa (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Ontwikkeling vestigingen naar sector, lisa (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Ontwikkeling vestigingen per 10.000 inwoners naar regio, lisa (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Vestigingen per 10.000 inwoners naar sector, naar regio, lisa (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Vestigingen naar speerpuntsector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)

Vestigingen naar grootteklasse (LISA)

Vestigingen per grootteklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Vestigingen per 10.000 inwoners, naar sector en grootteklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Vestigingen per sector en grootteklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Per speerpuntsector het aandeel vestigingen per grootteklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Samenstelling vestigingen naar sector en grootteklasse (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Samenstelling vestigingen naar speerpuntsector en grootteklasse (absoluut) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Vestigingen per grootteklasse per 10.000 inwoners, naar sector en regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Vestigingen per grootteklasse per 10.000 inwoners, naar speerpuntsector en regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)

MKB | ZZP (LISA)

Mkb-vestigingen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Zzp-vestigingen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Ontwikkeling aandeel mkb- en zzp-vestigingen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Aandeel zzp'-ers en mkb-vestigingen naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Aantal MKB-vestigingen naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
MKB vestigingen per 10.000 inwoners, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
ZZP vestigingen per 10.000 inwoners, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Aantal ZZP-vestigingen naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)

Snelgroeiende bedrijven (LISA)

Aantal snelgroeiende vestigingen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (29-08-2023)
Snelgroeiende vestigingen, naar sector, kaart (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (06-09-2023)
Ontwikkeling snelgroeiende vestigingen, naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (06-09-2023)
Snelgroeiende vestigingen, naar speerpuntsector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Snelgroeiende vestigingen per sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (06-09-2023)
Snelgroeiende vestigingen per speerpuntsector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (02-04-2024)
Aandeel snelgroeiende vestigingen t.o.v. vestigingen (>10 arbeidsplaatsen), naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (06-09-2023)
Ontwikkeling snelgroeiende vestigingen, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (06-09-2023)

POWERED BY

powered by