FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Openstaande vacatures

Het totaal van alle openstaande vacatures aan het eind van een bepaalde periode en in een bepaald gebied. In de beschrijving van de vacaturemarkt wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal ontstane (nieuwe) vacatures en het aantal openstaande vacatures op een bepaald moment.

Bij te geringe aantallen worden geen gegevens gepresenteerd vanwege de betrouwbaarheid en de Wet bescherming persoonsgegevens. Cijfers zijn afgerond op honderdtallen, waardoor in kleine gebieden enige vertekening kan ontstaan. 

Peilmoment: per kwartaal

Bron: UWV

POWERED BY

powered by